LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

MANIPULIACIJOS SPORTO VARŽYBOMIS LIETUVOJE: TARP KRIMINALIZAVIMO IR ULTIMA RATIO PRINCIPO PAISYMO (81)

Autorius: Salomėja ZAKSAITĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Kriminologija, Teisekūra

Straipsnyje tiriami manipuliacijų sporto varžybomis kriminalizavimo klausimai Lietuvoje. Analizuojama, ar tikslinga kriminalizuoti manipuliacijas sporto varžybomis, kokios manipuliacijų formos pakankamai pavojingos, kad būtų kriminalizuotos, kokia jų keliama žala ir kurių jau kriminalizuotų veikų kontekste atitinkama žala nagrinėjamu metu galėtų būti kvalifikuojama.