LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Lietuvos teisės institutas išleido monografiją apie kalinimo sąlygas ir kalinių socialinę integraciją

[:lt]

Monografijoje apžvelgiamos ir apibendrinamos kalinimo sąlygos, sudarančios prielaidas įkalintų asmenų socialinei integracijai. Jos empirinį pagrindą sudaro 2016 m. šios monografijos autorių atlikta Lietuvos įkalinimo įstaigose kalinčių asmenų apklausa. Monografijoje apžvelgiami ir analizuojami esminiai į integraciją orientuoto įkalinimo komponentai, tiriamas jų teisinis reglamentavimas, taikymo praktika, pateikiami anksčiau atliktų empirinių tyrimų rezultatai, remiamasi įvairiomis nacionalinėmis ir užsienio autorių publikacijomis bei atliktais tyrimais, siekiant išryškinti ir apibendrinti esmines gyvenimo įkalinimo įstaigose realybės problemas Lietuvoje.

Atlikta kalinių apklausa parodė daugelyje laisvės atėmimo bausmės vykdymo sričių esantį atotrūkį tarp įstatyminių reikalavimų ir esamos realybės. Kalinių iškeltos problemos leidžia manyti, kad esamomis sąlygomis vykdomas asmenų kalinimas tik atsitiktinai gali bent kažkiek prisidėti prie asmens socialinės integracijos (resocializacijos), nes šis procesas nėra sistemiškas, individualizuotas, planingas ir nuoseklus, nėra tinkamos infrastruktūros, o nuolatinė konfrontacija su personalu ir nepasitikėjimas toliau skatina nusikalstamą elgesį.

Atlikta mokslinė analizė rodo, kad Lietuvos įkalinimo sistema nuo totalitariniu požiūriu paremto kalinimo sienų kol kas nuėjo dar tik labai trumpą kelią. Būtini tolesni ir kardinalūs pokyčiai, nes ilgainiui atotrūkis nuo Europos standartus atitinkančio įkalinimo gali tik dar labiau didėti. Kartu tai būtų ženklas, kad kalinių socialinė integracija (resocializacija) vis dar yra tik etiketė represyvumui pateisinti.

Monografijos bendarautoriai: Gintautas Sakalauskas, Liubovė Jarutienė, Vaidas Kalpokas, Rūta Vaičiūnienė

Monografijos leidybą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. S-LIP-19-38).

Elektroninį monografijos variantą galima rasti čia.

[:]