LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Lietuvos teisės institutas pristato projekto IA-CHILD virtualių paskaitų ciklą

[:lt]

 

Lietuvos teisės instituto mokslininkai Simonas Nikartas, Rūta Vaičiūnienė ir Vita Povilaitytė kartu su projekto partnere Avril Calder, buvusia Tarptautinės jaunimo ir šeimos teisėjų ir magistratų asociacijos (IAYFJM) prezidente, 35-erius metus ėjusia teismų pirmininkės pareigas specializuotuose Londono jaunimo, o vėliau – šeimos teisės magistratų teismuose, parengė keturių virtualių paskaitų ciklą, skirtą projekto „Procedūrinės garantijos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo prielaidos ir galimybės“ (IA-CHILD) įgyvendinimui.

Pirmojoje, dr. Rūtos Vaičiūnienės skaitomoje, paskaitoje „Individualaus nepilnamečių įtariamųjų ir kaltinamųjų vertinimo pagal Direktyvos 2016/800 nuostatus iššūkiai ir galimybės“ pateikiami atlikto kokybinių interviu empirinio tyrimo duomenys, aptariama tai, kaip nepilnamečiai baudžiamajame procese buvo vertinami dar iki Direktyvos 2016/800 nuostatų įgyvendinimo, pristatomi individualaus įtariamųjų ir kaltinamųjų nepilnamečių vertinimas ir Baudžiamojo proceso kodekso papildymas 1891 straipsniu.

Vitos Povilaitytės vedamoje antrojoje ciklo paskaitoje „Individualaus vertinimo metodai“ apibrėžiama individualaus vertinimo sąvoka, išsamiai pristatomi šio proceso etapai, daugiausia dėmesio skiriama individualaus vertinimo metodų analizei.

Trečioji paskaita – dr. Simono Nikarto prezentacija „Individualus vaiko vertinimas pagal Direktyvą 2016/800 „Dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji“. Mokslininkas elektroninėje paskaitoje aptarė Direktyvos bei pačio individualaus vertinimo tikslą, objektą, tinkamus instrumentus ir pabrėžė pastarųjų reikšmę nacionaliniu lygmeniu.

Paskutinės, ketvirtosios virtualių paskaitų ciklo IA-CHILD paskaitos metu Jungtinės Karalystės atstovė Avril Calder pristatė Anglijos ir Velso jurisdikcijų jaunimo teismų nueitą kelią individualaus vertinimo srityje transformuojant teorines žinias į praktiką.

Kviečiame susipažinti su projekto „Procedūrinės garantijos įtariamiems ir kaltinamiems vaikams: individualaus vertinimo tobulinimo prielaidos ir galimybės“ (IA-CHILD) komandos sukurtais virtualiais mokymais, padėsiančiais su įtariamaisiais bei kaltinamaisiais nepilnamečiais vaikais dirbantiems specialistams nuodugniau susipažinti su visapusiška mokslininkų atlikta individualaus vertinimo analize:

Vaičiūnienė, R. el. paskaita. Individualaus nepilnamečių įtariamųjų ir kaltinamųjų vertinimo pagal Direktyvos 2016/800 nuostatus iššūkiai ir galimybės.

Povilaitytė, V.  el. paskaita. Individualaus vertinimo metodai.

Nikartas, S. el. paskaita. Individualus vaiko vertinimas pagal Direktyvą 2016/800 ,,Dėl procesinių garantijų vaikams, kurie baudžiamajame procese yra įtariamieji ar kaltinamieji”.

Calder, A. el. paskaita. Individual Assessment AssetPlus.

[:en]

 

Law Institute of Lithuania researchers Simonas Nikartas, Rūta Vaičiūnienė and Vita Povilaitytė together with project partner Avril Calder, Immediate Past President of Association of Youth and Family Judges and Magistrates (IAYFJM), former Magistrate for 35 years in the Inner London Youth Court and the Inner London Family Proceedings Court, prepared a series of four e-lessons, aimed to implement the project funded by European Commission  “Procedural Safeguards of Accused or Suspected Children: Improving the Implementation of The Right to Individual Assessment” (IA- CHILD).

During the first e-lesson “Challenges and Opportunities of Individual Assessment of Accused and Suspected Children in accordance with the Directive 2016/800” Dr. Rūta Vaičiūnienė presents the results of an empirical study, performed by conducting qualitative interviews and discusses how juveniles were assessed in criminal proceedings before the implementation of the provisions set by Directive 2016/800. The researcher also describes individual assessment of suspected and accused juveniles as well as explains the addition of the Article 1891 to the Lithuanian Code of Criminal Procedure.

The second e-lesson of the series, led by Vita Povilaitytė is called “The methods of individual assessment”. The researcher defines the concept of individual assessment, presents the stages of this process in detail and analyses the various methods of assessing accused and suspected children individually.

The third presentation, entitled “Individual assessment of children according to Directive 2016/800“ is introduced by Dr. Simonas Nikartas, who discusses the purpose, object and appropriate instruments of implementing the Directive and individual assessment itself and emphasizes the importance of the latter at the national level.

During the last, fourth e-lesson of the IA-CHILD virtual series, UK representative Avril Calder presents the journey of youth courts in the jurisdictions of England and Wales transforming theory into practice in the field of individual assessment.

The series of e-lessons created by the team of the project “Procedural Safeguards of Accused or Suspected Children: Improving the Implementation of The Right to Individual Assessment” (IA- CHILD), which were designed to benefit professionals working with the suspected and accused children and to familiarize them with the comprehensive analysis of individual assessment performed by researchers are available for viewing here:

Vaičiūnienė, R. E-lesson. Challenges and opportunities of individual assessment of accused and suspected children in accordance with the Directive 2016/800.

Povilaitytė, V.  E-lesson. The methods of individual assessment.

Nikartas, S. E-lesson. Individual assessment of children according to Directive 2016/800.

Calder, A. E-Lesson. Individual Assessment AssetPlus.

[:]