LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Lietuvos teisės instituto mokslininkų sėkmė podoktorantūros stažuočių konkurse

[:lt]

 

Du Lietuvos teisės instituto mokslininkų pateikti projektai laimėjo finansavimą Lietuvos mokslo tarybos rengiamame podoktorantūros stažuočių konkurse. Tarptautinių ekspertų aukštai įvertintos abi projektinės paraiškos bus finansuojamos įgyvendinant 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimo veikla“. Sveikiname kolegas ir nekantraudami laukiame labai įdomių jų numatytų tyrimų rezultatų!

Dr. Kristina Ambrazevičiūtė kartu su podoktorantūros stažuotės vadove prof. dr. Ingrida Mačernyte-Panomarioviene įgyvendins mokslinį projektą „Moterų lygių galimybių darbo santykiuose užtikrinimas Baltijos šalyse: lyginamoji analizė“. Tyrimo tikslas – lyginant visas tris Baltijos valstybes, nustatyti teisinio reguliavimo sritis, kuriose Lietuva atsilieka moterų lygybės darbo santykiuose užtikrinimo požiūriu, bei priemones, kuriomis šį atsilikimą būtų galima įveikti.

Dr. Mindaugas Lankauskas padedant podoktorantūros stažuotės vadovui prof. dr. Artūrui Tereškinui vykdys mokslinį projektą „Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigose: priežastys, iššūkiai ir sprendimai“ (NARKOVAR). Tyrimo tikslas – išanalizuoti narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo Lietuvos Respublikos įkalinimo įstaigose problematiką, žvelgiant į vartojimą kaip integralų kriminalinės karjeros elementą.

 

Numatoma projektų pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

Projektų trukmė – 24 mėn.

[:]