LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Instituto mokslininkės analizuos Sausio 13-osios bylą ir įvykius

[:lt]

 

Nuo liepos 1 d. Lietuvos teisės instituto (toliau – LTI) mokslininkių grupė pradėjo įgyvendinti Lietuvos mokslo tarybos pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą finansuojamą projektą „Sausio 13-osios byla ir įvykiai: teisinis, kriminologinis ir istorinis tyrimas“ (SAUSIO13), kuriam vykdyti skirta šiek tiek daugiau nei 104 tūkst. eurų. Projekto tyrėjų komandą sudaro mokslininkės Salomėja Zaksaitė (projekto vadovė), Monika Kareniauskaitė ir Sigita Černevičiūtė. Tyrimo tikslas – išanalizuoti 1991 m. Sausio 13-osios įvykius ir bylą bei jų vertinimą viešajame diskurse.

„Šiemet sukako trisdešimt metų, kai Lietuva atkūrė nepriklausomybę Kovo 11-osios aktu, tad laiko požiūriu vargu ar būtų įmanoma surasti tinkamesnį periodą atitinkamiems tyrimams atlikti, – sako dr. S. Zaksaitė. Baudžiamoji byla jau yra išspręsta pirmojoje instancijoje, laukia antroji Lietuvos apeliaciniame teisme, tad šiuo metu jau įmanoma profesionaliai įvertinti baudžiamąjį procesą: pateikti pastabų bei pasiūlymų dėl kaltinimo, gynybos ir kitų strategijų, dėl teismo nuosprendžio, dėl teorinio modelio įvertinant nusikaltimus žmoniškumui bei karo nusikaltimus ir kt.“

Pagrindinė projekto idėja yra pažvelgti į šią temą iš tarpdisciplininės perspektyvos, pirmą kartą Lietuvos akademiniame diskurse kritiškai išanalizuojant 1991 m. Sausio 13-osios įvykius ir bylą, nes tai iki šiol nesulaukė išsamaus, analitinio tyrimo. Pasak projekto vadovės, šis tyrimas neturėtų kurstyti vadinamųjų atminties karų, o atvirkščiai – turėtų harmonizuoti viešąjį diskursą, nukreipdamas jį mokslo, savitarpio supratimo ir taikaus dialogo link.

Įgyvendinant tyrimą bus vadovaujamasi tarpdisciplinine prieiga, derinant kriminologinius, teisinius ir istorinius metodus. Džiugu, jog tarpdiscipliniškumas jau tampa vienu iš išskirtinių LTI vykdomų tyrimų požymių.

 

Finansavimą skyrė Lietuvos mokslo taryba (LMTLT), sutarties Nr. S-LIP-20-14.

Nuotrauka Salomėjos Zaksaitės.

[:]