LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Misijos Azerbaidžane metu aptartos darbo su artimoje aplinkoje smurtavusiais asmenimis galimybės

Šių metų spalio 11–15 d. Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas Rokas Uscila bei LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lygių galimybių, moterų ir vyrų lygybės skyriaus vedėja Jolanta Sakalauskienė lankėsi Azerbaidžano sostinėje Baku, kur bendradarbiaujančios Lietuvos ir Austrijos institucijos įgyvendina Europos Sąjungos pagal „Dvynių“ (angl. Twinning) programą finansuojamą projektą „Valstybinių institucijų ir vietos lygmens nukreipimo mechanizmų Azerbaidžane stiprinimas siekiant užtikrinti saugą ir paramą smurto šeimoje aukoms“.

Susitikime su Azerbaidžano Respublikos valstybinio šeimos, moterų ir vaiko reikalų komiteto Teisės skyriaus vedėja Taliya Ibrahimova ir įvairių šalies regionų stebėjimo grupių vadovais diskutuota apie smurtavusių artimoje aplinkoje asmenų reabilitacijos programas. Pristatant Lietuvos patirtį, akcentuoti trys galimi intervencijų tipai: minimalioji, vidutinė ir maksimalioji. Minimalioji intervencija trunka kelias valandas ir vykdoma motyvacinio interviu būdu, o maksimalioji, sukurta remiantis daugelio Europos šalių naudojamu Duluto modeliu, gali trukti nuo 6 iki 9 mėnesių. Azerbaidžano atstovai pabrėžė būtinybę intensyvinti darbą su artimoje aplinkoje smurtavusiais asmenimis šalies regionuose bei efektyvinti smurto prevencijos programas.

Tęsiantis vizitui, Lietuvos ekspertai susitiko su Azerbaidžano probacijos tarnybos atstovais. Jie ne tik papasakojo apie šalyje vykdomą darbą su jų priežiūroje esančiais smurtavusiais asmenimis, bet ir pristatė darbo metodus, sekos algoritmus, turimą IT įrangą.

Daugiau apie ES pagal „Dvynių“ programą finansuojamą projektą galite sužinoti čia – https://teise.org/lt/lti-veikla/projektines-veiklos/azerbaidzanas/