LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

LTI mokslininkas – Europos ir pasaulio kriminologų susitikime

[:lt]

Lietuvos teisės instituto (LTI) vyresnysis mokslo darbuotojas dr. Simonas Nikartas rugpjūčio mėnesį dalyvavo Sarajevo mieste (Bosnija ir Hercegovina) vykusioje kasmetinėje Europos kriminologų draugijos konferencijoje „Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity“ („Nusikaltimai žmonėms ir nusikaltimai žmoniškumui“). Konferencijoje mokslininkas moderavo vieną iš pranešimų sekcijų ir pristatė LTI atliktą tyrimą apie probacijos pareigūnų diskreciją priimant sprendimus dėl probuojamųjų padarytų pažeidimų.

Simonas Nikartas taip pat dalyvavo Europos kriminologų draugijos „Bendruomeninių bausmių ir priemonių“ darbo grupės, kuri vienija Europos mokslininkus, tyrinėjančius probacijos sritį, susitikime. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės, idėjos bendriems moksliniams tyrimams ir projektams.

Kasmetinė Europos kriminologų draugijos konferencija – vienas reikšmingiausių bei didžiausių Europos ir pasaulio kriminologų renginių. Šis renginys kasmet pritraukia virš tūkstančio mokslininkų iš visų Europos šalių, taip pat iš Amerikos, Azijos bei Australijos kontinentų.

Mokslininko vizitas iš dalies finansuotas Europos Sąjungos fondų investicijų projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-0001 lėšomis. Sutarties su Lietuvos mokslų taryba numeris LINO-LYR-475.

[:en]

Dr. Simonas Nikartas, a senior research fellow of the Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL), attended the Annual Conference of the European Society of Criminology “Crimes Against Humans and Crimes Against Humanity” held in Sarajevo (Bosnia and Herzegovina) in August. The researcher moderated one of the panels and presented the research conducted by LIL on discretionary decision making by probation officers with regard to breaches committed by probationers.

Simonas Nikartas also participated in the panel of the Community Sanctions Working Group of the European Society of Criminology, which unites European researchers who investigate the field of probation. The panel discussed cooperation possibilities and ideas for joint scientific research and projects.

The Annual Conference of the European Society of Criminology is one of the most significant and largest criminology events in Europe and worldwide. Every year, this event attracts over a thousand of researchers from all European countries, as well as America, Asia and Australia.

Researcher’s visit is partly funded by the European Union investment project „Increasing the internationalization of Lithuanian science – development of the R&D relationship (LINO LT)” No. 09.3.3-ESFA-V-711-04-0001. Lithuanian Council of Science contract number LINO-LYR-475.

[:]