LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Maloniai kviečiame į konferenciją „Viršnacionalinė teisė ir jos interpretavimas: ko gali pasimokyti Lietuvos teisinė sistema“

[:lt]

Lietuvos teisės institutas balandžio 24 d. rengia viešą konferenciją, kurios paskirtis – užtikrinti aukštesnį žmogaus teisių apsaugos lygį Lietuvoje plečiant šios srities žinias teisės moksle ir praktikoje.

Renginiu siekiama prisidėti prie diskusijos apie nacionalinės ir viršnacionalinės teisės sąveiką. Paprastai sutinkama, kad gilesnis Europos Sąjungos teisės, Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir jos aiškinimo pažinimas yra naudingas nacionalinei teisinei sistemai. Teismų praktikoje vis dažniau galima aptikti nuorodų į Europos Žmogaus Teisių Teismo ar Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją, kuri yra aktuali užtikrinant nacionalinės teisės ir Europos Sąjungos teisės bei Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos nuostatų dermę. Nepavykus jos užtikrinti kyla grėsmė pažeisti žmogaus teises bei sulaukti Lietuvai nepalankaus teismo sprendimo viršnacionaliniuose teismuose. Be to, atsižvelgiant į tai, kad viršnacionalinė teisė yra nuolat plėtojama ją aiškinančių teismų praktikoje, jos materialių teisės normų pažinimas neabejotinai aktualus.

Šiame renginyje be materialių visuomeninius santykius reguliuojančių viršnacionalinės teisės normų analizės siekiama aptarti ir mažiau tradicinius viršnacionalinės teisės bei jos interpretavimo klausimus, kurie gali paskatinti nacionalinės teisės proceso nuostatų bei jos taikymo ir aiškinimo doktrinos raidą. Renginyje, be kita ko, pristatomi Europos Žmogaus Teisių Teismo argumentavimo ypatumai, viršnacionalinis reguliavimas teismų praktikos nuoseklumo klausimu ir kiti susiję klausimai.

Tikimės, kad renginys bus naudingas Lietuvos praktikai užtikrinant tinkamą viršnacionalinės teisės taikymą bei tobulinant nacionalinės teisės taikymo procesą.

Renginys vyks 2015 m. balandžio 24 d., 13.30 val., Nacionalinėje teismų administracijoje, L. Sapiegos g. 15, Vilniuje.

[:]