LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

MINIMALAUS BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS AMŽIAUS PROBLEMA: LYGINAMIEJI TEISINIAI IR KRIMINOLOGINIAI ASPEKTAI (64)

Autorius: Gintautas SAKALAUSKAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje analizuojama minimalaus baudžiamosios atsakomybės amžiaus nustatymo problematika, pristatoma Europos šalių praktika, aptariami kriminologiniai aspektai. Šis straipsnis – tai mėginimas reaguoti į pastarąjį pusmetį Lietuvoje vykusią diskusiją apie tai, ar reikia mažinti minimalų baudžiamosios atsakomybės amžių. Apibendrinant daroma išvada, jog tarptautinėse rekomendacijose siūloma į jaunimo ir pačios visuomenės interesus orientuota laikysena neleidžia priimti vienadienių ir gilesne analize nepagrįstų sprendimų.