LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

NAUJI JURIDINIO ASMENS BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS KRITERIJAI LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖJE (96)

Autorius: Rasa TIRYLYTĖ-ZELENINA
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Baudžiamojo proceso teisė

Straipsnyje analizuojami juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės taikymo kriterijų pokyčiai Lietuvos Respublikos įstatymų leidėjui 2016 m. lapkričio 10 d. atlikus Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 20 str. ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 387 str. pakeitimus. Darbe aptariamas šių teisės normų pakeitimais įtvirtintas Lietuvos teisei naujas juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės modelis, svarstoma, kiek būtini ir svarbūs šie pakeitimai, kokias naujas galimybes ir problemas juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės taikymui jie atnešė. Straipsnyje taip pat aptariami išoriniai politiniai ir vidiniai teisiniai veiksniai, turėję įtakos juridinio asmens baudžiamosios atsakomybės pokyčiams nacionalinėje teisėje.