LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

NEPILNAMEČIŲ BAUDŽIAMOSIOS ATSAKOMYBĖS YPATUMŲ PRASMĖ (81)

Autorius: Gintautas SAKALAUSKAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Baudžiamosios teisės politika

Straipsnyje analizuojami nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumų būtinumą lemiantys asmens biologinio ir socialinio brendimo procesai, auklėjamųjų priemonių ir bausmių taikymo nepilnamečiams praktika, bendrosios baudžiamosios atsakomybės ir nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės santykis, tarptautiniai nepilnamečių justicijos standartai, vykstančios politinės diskusijos, ieškoma atsakymo į klausimą, ar proporcingai pagal esamą socialinę brandą reaguojama į nusikalstamą jaunimo elgesį ir kokiomis kryptimis reikėtų ieškoti didesnio šios reakcijos adekvatumo.