LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

NETEISĖTO DISPONAVIMO SPORTE DRAUDŽIAMOMIS MEDŽIAGOMIS IR METODAIS KRIMINALIZAVIMO PROBLEMOS (70)

Autorius: Salomėja ZAKSAITĖ, Ieva LUKOŠIŪTĖ-STANIKŪNIENĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje analizuojama neteisėto disponavimo dopingu (sporte draudžiamomis medžiagomis ir metodais) samprata, teisinis reglamentavimas Lietuvoje ir Europos Sąjungos šalyse. Atsižvelgiant į teismų praktiką bei mokslinius biomedicininius ir kriminologinius tyrimus, analizuojamas minėtų veiksmų pavojingumas bei paplitimas, nubrėžiamos kriminalizavimo gairės Lietuvos Respublikai ir siūlomi konkretūs Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso papildymai bei pakeitimai.