LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

NETURTINĖS ŽALOS ATLYGINIMAS (?) BAUDŽIAMOSIOSE BYLOSE DĖL GYVYBĖS ATĖMIMO IR SUNKAUS SVEIKATOS SUTRIKDYMO (74)

Autorius: Skirmantas BIKELIS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Studijoje siekiama atsakyti į klausimą – kokio dydžio piniginės sumos už neturtinę žalą sunkaus sveikatos sutrikdymo ir gyvybės atėmimo bylose laikytinos teisingomis. Ieškant atsakymo į šį klausimą, teko kritiškai įvertinti tokių sumų paskirtį, jų dydžio nustatymo principus ir iš jų išplaukiančius piniginių sumų dydžių nustatymo kriterijus, specifinius šio dydžio apskaičiavimo metodologinius klausimus. Studijoje apibendrinama pastarųjų metų Lietuvos teismų praktika sveikatos sutrikdymo ir gyvybės atėmimo bylose, remiamasi kitų Europos Sąjungos valstybių teismų praktikos tyrimais. Studijoje pateikiamos metodologinės neturtinės žalos sunkaus sveikatos sutrikdymo ir gyvybės atėmimo bylose apskaičiavimo rekomendacijos ir šių dydžių gairės.