LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

NUSIKALSTAMOS VEIKOS TYRIMO IŠLAIDŲ PRITEISIMO IŠ KALTININKO GALIMYBIŲ TEISINIS ĮVERTINIMAS (74)

Autorius: Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Nusikalstamą veiką padaręs asmuo, be jam paskirtos bausmės ar kitų baudžiamųjų arba auklėjamųjų priemonių, dažniausiai turi atlyginti ir savo veika padarytą žalą. Šiuo metu Lietuvoje iš kaltininko reikalaujama atlyginti tik su konkrečia nusikalstama veika susijusią tiesioginę žalą. O štai kai kuriose užsienio valstybėse jau šiuo metu egzistuoja praktika, kad nusikaltėlis turi atlyginti ne tik konkrečia veika padarytus nuostolius, bet ir kai kurias su jo veikos tyrimu susijusias išlaidas. Pasigirsta siūlymų tokią praktiką taikyti ir Lietuvoje. Šiame straipsnyje nagrinėjama užsienio šalių susijusi praktika, iškylančios teisinės problemos bei analizuojama, ar galimybė nustatyti pareigą nusikaltėliui atlyginti jo padarytos veikos tyrimo išlaidas suderinama su galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais, konstitucinėmis nuostatomis bei bendraisiais teisės principais.