LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Mokslininkai pateikė išvadą dėl alkoblokų automobiliuose

[:lt]

Lietuvos teisės instituto (LTI) mokslininkai rekomenduoja nepritarti reikalavimams nuomojamuose automobiliuose įrengti alkoblokus (automobilio užvedimą blokuojančius alkotesterius).

Seime po rezonansinių įvykių svarstomas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo projektas, kuriame ketinama įtvirtinti naują nuostatą dėl alkoblokų įrengimo. Įstatymo pataisa numato, kad „transporto priemonėje, kuri yra skirta nuomai ir kurios valdytoju yra automobilių nuomos paslaugas teikianti įmonė, privalomai turi būti įrengtas mechanizmas, leidžiantis užvesti variklį tik atlikus blaivumo testą“.

LTI mokslininkai Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetui pateikė savo išvadą, kurioje pažymi, kad toks reguliavimas apsunkintų konkrečių ūkio subjektų – transporto priemonių nuomos paslaugas teikiančių įmonių – veiklą. Nuomoti automobiliai sudaro tik nedidelę dalį eisme dalyvaujančių transporto priemonių, be to, nėra statistinių duomenų, kurie pagrįstų, jog būtent su nuomotais automobiliais padaroma daugiau avarijų dėl vairuotojo girtumo.

„Sukurti papildomus reikalavimus vien tik nuomojamų transporto priemonių grupei nebūtų nuoseklu ir pagrįsta. Tai būtų selektyvus reguliavimas (pasirenkamas tik vienas segmentas), o tai nėra tinkama“, – rašoma Seimui pateiktoje mokslininkų išvadoje.

LTI mokslininkai atkreipia dėmesį į tai, kad vairuotojai, sėdantys už vairo neblaivūs, tokį pažeidimą dažniausiai kartoja ne vieną kartą. Todėl kur kas pagrįsčiau būtų svarstyti alkoblokų įrengimą tų asmenų automobiliuose, kurie kartą jau buvo bausti už vairavimą išgėrus. Tokio mechanizmo įrengimas galėtų būti aplinkybė, lengvinanti bausmę (pvz., teisių atėmimas galėtų būti nustatomas trumpesniam laikui, jei vairuotojas įdiegtų tokį mechanizmą savo naudojamoje transporto priemonėje). Tokia praktika plinta Europoje (Austrijoje, Danijoje, Prancūzijoje, Olandijoje, Lenkijoje, Švedijoje ir kt.), analogiškas reguliavimas jau rengiamas ir Lietuvoje.

Šis projektas mokslininkams kelia abejonių ir dėl teisingos konkurencijos įgyvendinimo. Pavyzdžiui, subjektams, kurie teikia pavėžėjimo paslaugas, reikalavimas įrengti mechanizmus, leidžiančius užvesti variklį tik atlikus blaivumo testą, nebūtų taikomas ir tai potencialiai galėtų paveikti konkurencines rinkos sąlygas.

[:en]

The researchers of the Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL) recommend not to approve of the requirements to install ignition interlock devices in rental cars.

After resonant events, the Seimas has deliberated the draft Law on Road Traffic Safety in order to establish a new provision on installation of ignition interlock devices in cars. The amendment provides that “a vehicle intended for rental, owned by a company that provides car rental services, must have a breath alcohol ignition interlock device installed”.

LIL researchers presented their conclusion to the Seimas Committee on Legal Affairs noting that such regulation would aggravate operation of specific economic entities – companies that provide vehicle rental services. Rented cars constitute only a small share of overall traffic; furthermore, there are no statistical data to substantiate a bigger number of car accidents due to drunk driving of rented cars.

“Additional requirements for one group of rented vehicles would not be consistent and reasonable. That would be selective regulation (choosing only one segment), which is not suitable,” states the researchers’ conclusion presented to the Seimas.

LIL researchers note that drunk drivers often repeat this infringement. Therefore, it would be much more reasonable to consider installation of ignition interlock devices in the cars of those persons who have already been punished for drunk driving. Installation of such a device could be the mitigating circumstance (e.g. the driving licence withdrawal period could be shorter if the driver installs such a device in his/her used vehicle). Such practice has been spreading across Europe (Austria, Denmark, France, the Netherlands, Poland, Sweden, etc.), and analogical regulatory legislation has been drafted in Lithuania.

This project also arouses doubts of researchers as to fair competition. For example, a requirement to install a breath alcohol ignition interlock devices would not be applied to entities that provide ride-sharing services and this could potentially affect competitive market conditions.

[:]