LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Naujausiame „Teisės problemų“ numeryje – tarptautinės temos

[:lt]

Pasirodė naujas „Teisės problemų“ numeris, kuriame publikuojama prof. habil. dr. Vileno Vadapalo mokslo straipsnis „Ieškinys Europos Sąjungos Bendrajame Teisme“. Straipsnyje analizuojami svarbiausi klausimai, iškylantys pareiškiant ir nagrinėjant ieškinius Europos Sąjungos Bendrajame Teisme. Bendrasis Teismas suformavo gausią jurisprudenciją dėl reikalavimų, keliamų ieškiniui, visų pirma dėl Bendrojo Teismo kompetencijos nagrinėti ieškinį, jo motyvavimo ir priimtinumo. Daugelis šių reikalavimų yra imperatyvūs, o jų nesilaikant ieškinys gali būti atmestas. Autorius nagrinėja ES Bendrojo Teismo kompetenciją nagrinėti ieškinį, bendrus reikalavimus ieškiniui, taip pat ieškinio priimtinumo sąlygas: tinkamą ieškinio pareiškimo laiką, tinkamą ieškovą ir atsakovą, tinkamą ieškinio dalyką.

Dar viena publikacija „Teisės problemose“ – Lietuvos teisės instituto mokslininkių dr. Ingos Daukšaitės ir Eglės Kavoliūnaitės – Ragauskienės mokslo studija „Teismų praktika korupcijos bylose: kai kurie Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją nuostatų dėl bausmių juridiniams asmenims skyrimo ir turto konfiskavimo įgyvendinimo aspektai“. Šios studijos autorės, be kita ko, daro išvadą, kad juridiniams asmenims skiriamų bausmių individualizavimui ir bausmių skyrimo motyvams teismų praktikoje ne visada teikiamas deramas dėmesys. Skirtingas tų pačių aplinkybių traktavimas, atskirais atvejais nepakankamas arba tik formalus skiriamos bausmės motyvavimas sudaro prielaidas nukrypti nuo Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją nuostatos, įpareigojančios nusikalstamą veiką padariusiam juridiniam asmeniui taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias poveikio priemones.

 

Visą naujausią leidinio numerį galima rasti čia: https://www.teise.org/Paskutinis_numeris.html

[:]