LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Ketinama apmokyti specialistus, bendraujančius su vaikais baudžiamajame procese

[:lt]

Lietuvos teisės institutas kartu su Nacionaline teismų administracija dalyvauja Švedijos Linėjaus universiteto organizuojamame projekte, skirtame apmokyti Baltijos šalių atstovus bendrauti su baudžiamajame procese dalyvaujančiais vaikais.

Baudžiamajame procese su vaikais ir paaugliais tenka bendrauti daugybei įvairių sričių specialistų. Vaiko teisių konvencijoje yra įtvirtintas pamatinis vaikų teisių apsaugos principas, t.y. vaiko interesų viršenybės principas. Tais atvejais, kai vaikas ar paauglys dalyvauja baudžiamajame procese, ypač svarbu užtikrinti tų vaikų teisių apsaugą. Todėl su vaikais bendraujantiems specialistams reikia turėti nemažai žinių apie vaiko teises bei jų apsaugą, taip pat mokėti bendrauti su vaikais taip, kad jų interesai nebūtų pažeisti.

Šiuo metu Baltijos šalių specialistus tiesiogiai apmokyti bendrauti su baudžiamajame procese dalyvaujančiais vaikais galimybių yra mažai, nes tokių specialistų yra tikrai daug ir mokymų kaštai bei laiko sąnaudos būtų didžiuliai. Todėl Švedijos Linėjaus universitetas inicijavo interaktyvaus įrankio sukūrimą, kuris leistų patogiai ir efektyviai organizuoti su vaikais bendraujančių asmenų mokymus internetu. Kuriant tokį interneto įrankį ketinama naudoti sistemą, kuri imituoja pokalbius su vaikais akis į akį, užtikrina vaikų teisinį saugumą. Toks mokymo įrankis taip pat galėtų pasitarnauti skirtingų profesijų asmenims. Pavyzdžiui, mokytojai gali tobulinti savo gebėjimą bendrauti su vaikais, kurie, yra smurto aukos, o socialiniai darbuotojai ar tyrėjai gali tiesiog tobulinti savo bendravimo įgūdžius.

Lietuvos teisės instituto mokslininkė Eglė Kavoliūnaitė –Ragauskienė dalyvauja specialistų grupės, ruošiančios pokalbių su vaikais metodologiją, darbe. Grupės tikslas – kuo geriau apsaugoti teises tų vaikų, kurie yra apklausiami ar kitaip dalyvauja baudžiamajame procese. Pasinaudojus sukurta metodologija bus kuriamas specialus įrankis, skirtas specialistų mokymams internete.

[:]