LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

RENGINIAI

Nepilnamečių justicijos politika

2014 m. birželio 20 d. vyko Lietuvos teisės instituto organizuotas seminaras tema „Nepilnamečių justicijos politika Lietuvoje: veiksmingumo užtikrinimo problemos”.

Seminaras organizuotas įgyvendinant LMT finansuojamą projektą „Jaunimo delinkvencinis elgesys ir viktimizacija“. Finansavimo sutarties Nr. MIP-018 / 2013.

 

Seminaro medžiaga:

• Vaidas Kalpokas, Alina Mickevič, Lietuvos teisės institutas
12-15 metų amžiaus moksleivių delinkvencinio elgesio ir viktimologinės apklausos (ISRD-3) metodologiniai aspektai: kas matuojama, klausimyno adaptavimo Lietuvoje problemos

• Dr. Jolanta Aleknevičienė, Lietuvos teisės institutas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Nepilnamečių justicijos programos formuotojai ir praktikai: portretas ir savo vaidmens suvokimas

• Dr. Svetlana Justickaja, Lietuvos teisės institutas
Nepilnamečių justicijos programa ir jos įgyvendinimas: ekspertų interviu pirmosios įžvalgos (preliminarūs rezultatai)