LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Nijolė Mažylienė

Nijolė Mažylienė

Institute dirba nuo 1992 m. vasario 3 d.

Iki 2003 m. gruodžio 31 d. – Kanceliarijos vedėja.

Nuo 2004 m. sausio 1 d. iki 2011 m. kovo 30 d. – Raštinės vedėja.

Nuo 2011 m. balandžio 1 d. iki dabar – administratorė.

Greta pagrindinių pareigų nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2020 m. spalio 30 d. vykdė Instituto personalo specialistės pareigas, o nuo 2021 m. sausio 2 d. iki 2022 m. rugsėjo 30 d. ir Lietuvos socialinių mokslų centro vyresniosios personalo vadybininkės pareigas.