LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

Dr. Skirmantas Bikelis

Dr. Skirmantas Bikelis

Vyresnysis mokslo darbuotojas, vykdantis skyriaus vedėjo funkcijas,
LEKOSTRA projekto vadovas
(+370) 600 02517
skirmantas.bikelis@teise.org

Darbo institute pradžia – nuo 2008-04-18.

Mokslinių tyrinėjimų sritys:

Organizuotųi ir korupcinių nusikaltimų kontrolė, nusikalstamų būdu gauto turto konfiskavimas, narkotikų kontrolės politika, suėmimas ir intensyvi elektroninė priežiūra.

 

Tarptautiniai tyrėjo profiliai:

 

Publikacijos:

 

Svarbiausios mokslinės publikacijos (nuo 2018 m.):

Bikelis Skirmantas (2020), Pakartotinis įtartinos turto kilmės vertinimas – pateisinama viešojo intereso apsaugos priemonė ar žmogaus teisių pažeidimas? Kriminologijos studijos 2020, vol. 8, p. 38–56.

Bikelis Skirmantas (2020), Modeling the Patterns of Civil Confiscation: Balancing Effectiveness, Proportionality and the Right to Be Presumed Innocent, Baltic Journal of Law & Politics 13:2 (2020), p. 24-48.

Bikelis Skirmantas (2021), Chasing Criminal Wealth: Broken Expectations for the Criminalization of Illicit Enrichment in Lithuania, Journal of Money Laundering Control, 21 Oct. 2021.

Bikelis Skirmantas, Nauburaitis Dainius (2019), Įstatymo taikymo atgal dilema ir civilinio turto konfiskavimo atvejis // Teisės problemos Nr. 2 (98).

Bikelis Skirmantas (2019), Nusikaltimo padarymo priemonių konfiskavimo problematika bylose dėl neatsargių nusikaltimų // Teisės problemos. 2019. Nr. 1(97).

Bikelis Skirmantas, Mikšys Simonas (2018), Civilinio turto konfiskavimo perspektyvos Lietuvoje. Mokslo studija. Lietuvos teisės institutas.

Bikelis Skirmantas (2018), Suėmimo taikymo pokyčiai Lietuvoje: teisinės kultūros perspektyva // Kriminologijos studijos, 2018/2.

Bikelis Skirmantas (2018), Nusikaltimo padarymo priemonės dalies konfiskavimas ar jos vertės dalies išieškojimas iš proporcingumo principo perspektyvos // Teisės problemos. 2018. Nr. 2 (96).

Bikelis Skirmantas (2018), Kardomosios priemonės – užstato – reguliavimo ir taikymo vertybinės ir praktinės dilemos // Teisės problemos. 2018. Nr. 1 (95).

 

Projektinė mokslo veikla:

2022 Turino universitetas ir partneriai, FORCE – Freezing ORders and Confiscation orders: Effort for common standards, co-funded by the European Commission (EC-GRANT AGREEMENT No 101046569). Tyrėjas.

2016-2017 Institut fur Rechs- und Kriminalsoziologie (Wien) DETOUR – Towards Pre-trial Detention as Ultima Ratio. Tyrėjas.

2014-2016 Lietuvos teisės institutas ,,Neteisėta akcizinių prekių apyvarta kaip daugiaplanis socialinis reiškinys ir jo kontrolės problemos’’ Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas, MIP-092/2014. Tyrimo vadovas.

2013-2015 Parmos universitetas, Italija FIDUCIA: naujieji Europos nusikaltimai ir pasitikėjimu grįsta baudžiamoji politika FP7 mokslo tyrimų projektas. Tyrėjas (segmentas: Kontrabanda).

2013-2014 Lietuvos teisės institutas ,,Atkuriamojo teisingumo perspektyvos Lietuvoje’’ Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas, MIP-016/2013. Tyrėjas.

2012-2013 Lietuvos teisės institutas „Kad nusikaltimai neapsimokėtų: nusikalstamo turto konfiskavimo daugiašakė perspektyva“ Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas, SIN-14/2012. Vadovas.

 

Užsakomieji tyrimai:

2022, Vilnius, EBPO konsultacijos rengiant analitinį raportą su rekomendacijomis rengiamam Lietuvos Antikorupcijos nacionalinės darbotvarkės 2022-2023 veiksmų planą.

2022, Molėtai, Nacionalinė teismų administracija, mokymai teisėjams Turto konfiskavimas, išplėstinis turto konfiskavimas.

2021, Molėtai, Nacionalinė teismų administracija, mokymai teisėjams Civilinis turto konfiskavimas: fundamentiniai ir taikomieji klausimai.

2020, Vilnius, Generalinė prokuratūra, mokymai prokurorams Civilinis turto konfiskavimas: fundamentiniai ir taikomieji klausimai.

2014, Kišiniovas, Moldova, Pasaulio Banko StAR iniciatyva kartu su Moldovos teisingumo ministerija, teisėjų, prokurorų ir antikorupcijos tarnybos pareigūnų mokymai, Atsakomybės už neteisėtą praturtėjimą taikymas.

 

Pranešimai mokslinėse konferencijose (nuo 2018 m.):

2022 Malaga, Ispanija, 22nd European Cnference of the Criminology Society, Label Versus Content: Issues with the Recognition of Civil Confiscation Orders In Europe.

2022 Vilnius, Lietuva, 34th Baltic Criminological Seminar, Confiscating Proceeds from Latent Crime: Shift from Legal Precision towards Criminological Knowledge.

2021 ZOOM the 21st annual European Society of Criminologists conference. Fresh laws on civil confiscation in Lithuania and Ukraine: common issues, different approaches, disputable solutions.

2019 St. Peterburgas, Rusija, XXXII International Baltic Criminological Conference. „Social control over crime: what to do?“ Eight Years of Criminalization of Illicit Enrichment: The Lithuanian Experience.

2019 Vilnius, Lietuva, Civilinis turto konfiskavimas Lietuvoje: žingsnis pirmyn ar atgal? //VU Civilinio turto konfiskavimo teisinio reguliavimo tikslingumo Lietuvoje klausimai.

 

Narystės

Profesinėse asociacijose:

Lietuvos kriminologų asociacija.

 

Redakcinėse mokslinių žurnalų kolegijose:

Kriminologijos studijos.