LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

NUSIKALTIMO PADARYMO PRIEMONĖS DALIES KONFISKAVIMAS AR JOS VERTĖS DALIES IŠIEŠKOJIMAS IŠ PROPORCINGUMO PRINCIPO PERSPEKTYVOS (96)

Autorius: Skirmantas BIKELIS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje pristatomas platesnis, nei Lietuvoje kol kas įprasta, sprendimų dėl nusikaltimo padarymo priemonės konfskavimo spektras. Pateikiami pavyzdžiai ir argumentai, kokiose situacijose ir kodėl su teisingumo ir proporcingumo principais labiau derėtų ne vienas iš kraštutinių tradicinių sprendimų – nekonfskuoti nusikaltimo padarymo priemonės (jos vertės) arba ją konfskuoti visa apimtimi, bet proporcingą pusiausvyrą tarp visuomenės intereso ir kaltininką (ir jo šeimą) baudžiančios naštos apimties išlaikantis sprendimas – konfskuoti dalį nusikaltimo padarymo priemonės ar jos vertės.