LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

NUŽUDYMAI LIETUVOJE: TEISINIAI, SOCIOLOGINIAI IR PSICHOLOGINIAI ASPEKTAI (79)

Autorius: Algimantas ČEPAS, Aleksandras DOBRYNINAS, Gintautas VALICKAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Kriminologija

Straipsnyje apžvelgiamas teisinis atsakomybės už nužudymus reglamentavimas Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių įstatymuose, nužudymų samprata Lietuvos teismų praktikoje.