LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

PERDAVIMAS VAIRUOTI TRANSPORTO PRIEMONĘ NEBLAIVIAM ASMENIUI: ATSAKOMYBĖ IR JOS TAIKYMAS LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKOJE (88)

Autorius: Inga DAUKŠAITĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnis skirtas atsakomybės už vieno iš teisės aktuose numatytų draudimų – duoti transporto priemonę vairuoti neblaiviems asmenims – nepaisymą analizei. Straipsnyje, pasitelkiant, be kita ko, Lietuvos teismų praktikos analizę, plačiau nagrinėjami kai kurie Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 126 straipsnio 6 dalyje numatytos administracinio teisės pažeidimo sudėties požymiai (veika, kaltė, specialaus subjekto požymiai). Straipsnyje taip pat keliamas klausimas (ir ieškoma atsakymo į jį), ar už šį administracinį teisės pažeidimą įstatyme numatyta administracinė nuobauda yra proporcinga šio pažeidimo pavojingumui.