LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

PERMĄSTANT SANKCIJAS UŽ KONTRABANDĄ: PROPORCINGUMO PROBLEMA (I). PROPORCINGUMO PRINCIPAS IR BAUSMĖS UŽ KONTRABANDĄ (78)

Autorius: Skirmantas BIKELIS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Šiame straipsnyje ir jo tęsinyje, remiantis 2009–2011 metų teismų praktikos baudžiamosiose bylose dėl kontrabandos analize, sistemiškai vertinama teisinių priemonių, taikomų kontrabandos nusikaltimo kaltininkams, visuma –  bausmės,  konfiskavimas,  mokestinės priemonės.