LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

PERMĄSTANT SANKCIJAS UŽ KONTRABANDĄ: PROPORCINGUMO PROBLEMA (II). KONFISKAVIMO IR MOKESTINIŲ PRIEMONIŲ TAIKYMO KLAUSIMAI (79)

Autorius: Skirmantas BIKELIS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje toliau nagrinėjama priemonių, taikomų kontrabandos kaltininkams, sistema, kuri anaiptol neapsiriboja kriminalinės bausmės skyrimu.