LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

PREKYBOS VAIKAIS NUSIKALTIMO TEISINĖ SAMPRATA (64)

Autorius: Simonas NIKARTAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje nagrinėjama prekybos vaikais teisinė samprata. Analizuojami šio nusikaltimo požymiai tarptautinio ir nacionalinio teisinio reglamentavimo lygmenimis, apžvelgiami tarptautiniuose teisės aktuose ir Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse pateiktų prekybos vaikais apibrėžimų tarpusavio suderinamumo aspektai, išryškinama prekybos vaikais specifika prekybos žmonėmis nusikaltimo sampratos kontekstu bei palyginami vaiko pirkimo arba pardavimo nusikaltimo požymiai su kitomis panašiomis nusikalstamomis veikomis. Remiantis šia analize, atskleidžiamos pagrindinės esamos prekybos vaikais teisinės sampratos problemos bei pateikiami siūlymai tobulinti vaiko pirkimo arba pardavimo nusikaltimo teisinę definiciją