LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

PROBACIJOS PAREIGŪNO INDIVIDUALUS INDĖLIS SIEKIANT PROBACIJOS TIKSLŲ: EMPIRINIO TYRIMO REZULTATAI (97)

Autorius: Simonas NIKARTAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje empirinio tyrimo (probacijos pareigūnų anketinės apklausos) rezultatų pagrindu nagrinėjama, kaip probacijos pareigūnai vertina savo individualaus darbo indėlį siekiant probacijos tikslų ir uždavinių.