LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

SMURTO PRIEŠ VAIKUS DRAUDIMO SOCIALINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI (56)

Autorius: Gintautas Sakalauskas, Laura Ūselė
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Teisėkūra

Straipsnyje analizuojama fizinių bausmių taikymo vaikams socialinė ir teisinė problematika. Atsižvelgiant į tarptautines rekomendacijas, užsienio šalių patirtį, taip pat socialinės, kultūrinės, pedagoginės ir teisinės raidos tendencijas Lietuvoje, daroma išvada, jog įstatyminis draudimas vaikams taikyti fizines bausmes yra neišvengiama būtinybė, formuosianti naują visuomenės požiūrį.