LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

TAPATYBĖS VAGYSTĖ ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE: TECHNOLOGINIAI ASPEKTAI IR BAUDŽIAMASIS TEISINIS VERTINIMAS (77)

Autorius: Vaidas KALPOKAS, Renata MARCINAUSKAITĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje analizuojamas vienas iš sukčiavimo elektroninėje erdvėje etapų – neteisėtas disponavimas konfidencialiais asmens tapatybę elektroninėje erdvėje patvirtinančiais duomenimis. Straipsnyje apžvelgti ne tik technologiniai asmens identifikavimui elektroninėje erdvėje naudojamų duomenų neteisėto gavimo būdai, bet ir pagrindinės tokio pobūdžio nusikalstamų veikų kvalifikavimo problemos. Taip pat, atsižvelgiant į teismų praktiką, pasiūlyti kylančių tapatybės vagystės kvalifikavimo problemų sprendimo variantai.