LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

TARPTAUTINĖS BAUDŽIAMOSIOS TEISĖS NORMAS ĮTVIRTINANČIŲ SUTARČIŲ TIESIOGINIO TAIKYMO PROBLEMA (55)

Autorius: Algimantas Čepas
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė, Tarptautinė teisė

Straipsnyje nagrinėjama tarptautinės baudžiamosios teisės normas įtvirtinančių sutarčių taikymo Lietuvos Respublikos baudžiamojoje teisenoje problematika. Vadovaudamasis loginės analizės metodu, autorius argumentuoja, kad, tarptautinių sutarčių normas perkeliant į nacionalines teisines sistemas, kinta jų turinys.