LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

TEISĖSAUGOS INSTITUCIJŲ UŽDUOTIS KRIMINALINĖJE ŽVALGYBOJE (91)

Autorius: P. Tarasevičius
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Straipsnyje nagrinėjama teisėsaugos institucijų užduoties teisinė prigimtis bei sampratos problemos.