LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

TEISINĖ ATSAKOMYBĖ UŽ AKADEMINĖS ETIKOS PAŽEIDIMUS (95)

Autorius: Johanas BALTRIMAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Teisėkūra, Teisės teorija

Straipsnyje pristatoma teisinė atsakomybė už akademinį nesąžiningumą. Pagrindinis straipsnyje tiriamas klausimas yra, ar atsakomybės sistema yra nuosekli ir nesudaro prielaidų už vienodai pavojingus pažeidimus taikyti skirtingą atsakomybę.