LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

TEISMŲ PRAKTIKA KORUPCIJOS BYLOSE: KAI KURIE JUNGTINIŲ TAUTŲ KONVENCIJOS PRIEŠ KORUPCIJĄ NUOSTATŲ DĖL BAUSMIŲ JURIDINIAMS ASMENIMS SKYRIMO IR TURTO KONFISKAVIMO ĮGYVENDINIMO ASPEKTAI (90)

Autorius: Inga DAUKŠAITĖ, Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Baudžiamosios teisės srityje Lietuva yra saistoma ne tik Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso nuostatų, bet ir yra įsipareigojusi laikytis kai kurių tarptautinių dokumentų. Vienas jų – Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją (toliau – JTKPK arba Konvencija). Prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų nuostatos turi būti įtvirtintos ne tik atitinkamuose teisės aktuose, bet ir tinkamai vykdomos.