LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

TURTO KONFISKAVIMAS: REGULIAVIMO TIKSLAI IR TEISINĖS PRIELAIDOS TAIKYTI IŠPLĖSTINĮ KONFISKAVIMĄ LIETUVOJE (59)

Autorius: Eglė Kavoliūnaitė
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Baudžiamosios teisės politika

Turto konfiskavimas yra viena poveikio priemonių, kuria, viena vertus, siekiama nubausti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, ir, antra vertus, užkardyti ekonominių nusikalstamų veikų ar kitų pažeidimų darymą. Pagal tai, kuriam tikslui valstybė teikia pirmenybę, yra konstruojamos turto konfiskavimą reguliuojančios įstatymo nuostatos. Ir Jungtinių Tautų dokumentais, ir Europos Sąjungos pamatiniais sprendimais valstybės skatinamos nustatyti tokias priemones, kad visa nusikaltimu gauta nauda būtų konfiskuota. Viena iš tokių priemonių, įtvirtinta 2005 m. Tarybos pamatiniame sprendime, yra išplėstinis konfiskavimas. Straipsnyje analizuojami konfiskavimo reguliavimo ypatumai, atsižvelgiant į turto konfiskavimo, kaip teisinės priemonės, tikslus, bei galimybė ir poreikis išplėstinį konfiskavimą numatyti Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse.