LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

TYČINĖ NUSIKALSTAMA VEIKA VOKIETIJOS IR LIETUVOS BAUDŽIAMOJOJE TEISĖJE: LYGINAMOJI ANALIZĖ (57)

Autorius: Andrius Bielinis
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė

Atsižvelgiant į Vokietijos baudžiamosios teisės teorijos svarbumą Lietuvos baudžiamosios teisės sistemai,  šiame straipsnyje analizuojama nusikalstamos veikos, kuri sudaro baudžiamosios atsakomybės pagrindą, sąvoka Vokietijos baudžiamojoje teisėje ir sulyginama su nusikalstamos veikos sąvoka Lietuvos baudžiamojoje teisėje.