LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

TYČIOS TURINIO REIKŠMĖ SKIRIANT BAUSMES UŽ NUŽUDYMUS LIETUVOS TEISMŲ PRAKTIKOJE (82)

Autorius: Algimantas ČEPAS
Temos kategorija: Baudžiamoji teisė
, Kriminologija

Straipsnyje pristatomi Lietuvos teisės instituto ir Vilniaus universiteto vykdyto, Lietuvos mokslo tarybos finansuoto projekto „Nužudymai Lietuvoje: kriminologinis tyrimas“ rezultatai.