LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

ŽURNALAI

NEPILNAMEČIŲ JUSTICIJĄ REGLAMENTUOJANČIŲ TEISĖS AKTŲ DARNA: PROCESINIAI ASPEKTAI (86)

Autorius: Laura ŪSELĖ
Temos kategorija: Administracinė teisė
, Baudžiamojo proceso teisė

Straipsnyje nagrinėjama, kaip Nepilnamečių justicijos 2009–2013 m. programos vykdymo metu Lietuvoje keičiami teisės aktai, kurie reguliuoja nepilnamečių justiciją, ir ar tie pokyčiai sistemingi, pakankami, atitinkantys programos keliamus tikslus bei uždavinius. Apžvelgus bendras tendencijas, koncentruojamasi į vieną mažiausiai pokyčių paliestą sritį – nepilnamečio, pažeidusio teisę, atžvilgiu vykdomo baudžiamojo ir administracinio proceso teisės normas, jų atitiktį tarptautiniams vaiko teisių apsaugos standartams bei nuoseklumą ir darną tarp administracinės ir baudžiamosios justicijos. Analizuojami teisėjų ir kitų pareigūnų, dalyvaujančių procese, specializacijos, nepilnamečių privatumo apsaugos, specialistų dalyvavimo proceso metu bei alternatyvių (neteisminių) būdų spręsti nepilnamečių bylas klausimai.