LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Partneriai tariasi dėl Turkijos „Dvynių“ projekto

[:lt]

Keturias dienas Lietuvoje viešėjo metų pradžioje prasidėjusio „Dvynių“ programos projekto Turkijoje „Žandarmerijos centrinės vadovybės pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinių gebėjimų didinimas“ partneriai.

Lietuvos teisės instituto (LTI) direktorė Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė dalyvavo Policijos departamente vykusiame projekto komponentų lyderių ir pagrindinių partnerių susitikime su Turkijos atstovais, kur buvo aptarta projekto įgyvendinimo vizija bei išgirsti Turkijos atstovų lūkesčiai.

Nuo 2018 m. kovo Lietuvos teisės institutas (LTI) kartu su partneriais įgyvendina Europos Sąjungos „Dvynių“ programos projektą Turkijoje „Žandarmerijos centrinės vadovybės pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinių gebėjimų didinimas“, kurio tikslas – didinti žandarmerijos centrinės vadovybės pagalbos moterims ir vaikams padalinių organizacinius gebėjimus teikiant pagalbą moterims ir vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, taip pat mažinant smurtą artimoje aplinkoje.

Dvejus metus Lietuvos policijos departamento specialistų ir Lietuvos teisės instituto mokslininkų komanda kartu su ekspertais iš Latvijos, Estijos ir Slovėnijos padės Turkijos žandarmerijai kurti komunikacijos strategiją, kurią pasitelkus bus skatinamas nepakantumas smurtui, pilietiška reakcija į smurtą prieš vaikus ir moteris, visuomenės ir žandarmerijos bendradarbiavimas sprendžiant šią problemą.

[:en]

Partners for the EU Twinning programme project “Increasing the Organizational Capacity of the Women and Children Sections of the Gendarmerie General Command” that began in Turkey at the beginning of the year recently spent four days in Lithuania.

The Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL) director dr. Jurgita Paužaitė-Kulvinskienė participated in a meeting of project component leaders and key partners that was held at the Police Department. At the meeting, the vision for project implementation was discussed and the expectations of the Turkish representatives were heard out.

Since March 2018, the Law Institute of Lithuania has been working together with partners to implement an EU Twinning project “Increasing the Organizational Capacity of the Women and Children Sections of the Gendarmerie General Command” in Turkey with the goal of increasing the organisational capacity of the women and children sections of the Gendarmerie General Command by providing assistance to women and children who have experienced violence, as well decreasing violence in their immediate environment.

For two years, a team of LIL researchers and specialists from the Lithuanian Police Department, together with experts from Latvia, Estonia and Slovenia, will assist the Turkish Gendarmerie in developing a communication strategy that will help to discourage tolerance for violence and promote a civil response to violence against children and women, as well as cooperation between the public and the Gendarmerie in addressing this issue.

[:]