LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Pristatome dar vieną Lietuvos teisės instituto leidinį – dr. Roko Uscilos mokslo studiją „DINAMINIO SAUGUMO KONCEPCIJA LAISVĖS ATĖMIMO VIETOSE“

[:lt]

 

Autorius darbe siekė pateikti dinaminio saugumo bausmių vykdymo sistemoje apibrėžtį ir tikslus, taip pat išnagrinėti dinaminio saugumo taikymo koncepciją ir praktiką, išskirti veiksnius, ribojančius šios praktikos plėtojimą, kartu suformuluoti ir pateikti pasiūlymus ir rekomendacijas dėl dinaminio saugumo modelio tobulinimo.

Dinaminės priežiūros įdiegimas ir įgyvendinimas Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje priklauso nuo visos penitencinės įstaigos sutelktumo ir kryptingo bendradarbiavimo. Tyrimu norima išsiaiškinti, kiek skirtingi įstaigos padaliniai tarpusavyje bendradarbiauja, kokių kyla praktinių iššūkių ir kaip jie suvaldomi. Tyrime buvo akcentuojamas bendradarbiavimas su resocializacijos specialistais (buvusiais būrių viršininkais) ir psichologais.

Visas mokslo studijos tekstas

[:]