LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Darbinio amžiaus ilginimo politikos Lietuvoje ataskaita prestižinės tarptautinės leidyklos išleistame leidinyje

[:lt]

 

Prestižinė tarptautinė leidykla ,,Springer“ išleido darbinio amžiaus ilginimo politikos tema pagal apimtį ir išsamumą precedento neturintį leidinį ,,Extended Working Life Policies: International Gender and Health Perspectives“. Džiugu, jog jame kartu su bendraautore skyrių apie situaciją Lietuvoje parašė ir Lietuvos teisės instituto (toliau – LTI) mokslininkė dr. Kristina Ambrazevičiūtė.

Mokslininkų grupė, parengusi šį leidinį, susibūrė 2015 m., kai buvo gautas finansavimas pagal Europos tarpvyriausybinio bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje (angl. European Cooperation in Science and Technology, COST) programą, remiančią tarptautinį tyrėjų bendradarbiavimą generuojant ir įgyvendinant naujas idėjas bei iniciatyvas. Ketverius metus (nuo 2015 m. balandžio mėn. iki 2019 m. balandžio mėn.) megztas mokslininkų bendradarbiavimo tinklas apėmė net 34 šalių mokslininkus. Galiausiai ši knyga vainikavo COST programos veiklos „Vakarų šalių darbinį gyvenimą plėtojančių politikos sričių poveikis lyčių lygybei ir sveikatai“ (angl. Gender and health impacts of policies extending working life in western countries), Nr. IS 1409, bendrą mokslininkų grupės darbą.

Pastaruoju metu senėjančios Europos valstybėse siekiama įgyvendinti darbingo amžiaus ilginimo politiką, tačiau ne visada tinkamai įvertinamas lyties ir sveikatos kriterijų vaidmuo. Atsižvelgdama į tai, tarptautinė mokslininkų komanda knygoje nagrinėja tiek patį prailginto darbinio gyvenimo fenomeną, tiek skirtingose valstybėse egzistuojančias prailginto darbinio amžiaus politikas, ypatingą dėmesį skirdami lyties ir sveikatos kriterijams.

Lietuvoje, reaguojant į senėjančios visuomenės iššūkius – mažėjančią bei senėjančią populiaciją – 2017 m. įsigaliojo naujasis socialinis modelis. Visgi, nepaisant atliktų ir vis dar atliekamų reformų socialinės apsaugos, užimtumo ir sveikatos apsaugos srityse, tenka pripažinti, jog lyties ir sveikatos būklės aspektai, susiję su darbingo amžiaus pratęsimu, nėra palankūs ir nevisiškai užtikrina vyresnio amžiaus darbuotojų gerbūvį tiek darbo rinkoje, tiek baigus darbinę veiklą.

Dr. Kristinos Ambrazevičiūtės kartu su kolege iš Mykolo Romerio universiteto dr. Jolanta Pivoriene parengtą skyrių anglų kalba galima rasti čia. Visas knygos tekstas anglų kalba laisvai prieinamas čia.

[:en]

 

The prestigious international publishing company “Springer” has published an unprecedented in its scope and depth book “Extended Working Life Policies: International Gender and Health Perspectives”, which is focused on the subject of extending working life policies. We are pleased to note that Dr. Kristina Ambrazevičiūtė, a researcher from the Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL), together with the co-author also wrote a section on the situation in Lithuania.

The research team that produced this publication met in 2015 when funding was received under the European Intergovernmental Cooperation in Science and Technology (COST) program, which supports international cooperation between researchers in generating and implementing new ideas and initiatives. The research collaboration network that was running for four years (from April 2015 to April 2019) united researchers from as many as 34 countries. Finally, this book is the outcome of their collaboration on the COST Action IS 1409 “Gender and health impacts of policies extending working life in western countries”.

Although currently policies to increase working age are implemented in the aging European countries, the role of gender and health criteria is not always properly assessed. Therefore, in this book, an international team of researchers examines both the phenomenon of the extended working life itself and policies of extended working age found in different countries. The special focus is being placed on gender and health criteria.

In Lithuania, in response to the challenges of a shrinking and aging population in 2017 the new social model came into force. However, despite the reforms in the areas of social security, employment and health care, that have taken place and are still ongoing, it must be acknowledged that the gender and health implications for extended working life are not favorable and do not fully support aged peoples’ rights for sustainable wellbeing in labor market and after retirement.

The section in English prepared by Dr. Kristina Ambrazevičiūtė together with her colleague from Mykolas Romeris University Dr. Jolanta Pivorienė is available here. The full text of the book in English is freely available here.

[:]