LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Kviečiame skaityti mokslininkės Kristinos Ambrazevičiūtės naujai parengtą studiją „CIVILINIŲ GYNIMO BŪDŲ TAIKYMAS KORUPCINIŲ VEIKŲ ATVEJU PRIVAČIAJAME SEKTORIUJE“

[:lt]

 

Mokslo darbo tyrimo objektas – civiliniai materialiniai gynimo būdai ir jų pritaikymas korupcinių veikų privačiajame sektoriuje pasekmėms. Kartu tyrimas yra apribotas dviem svarbiais aspektais. Pirma, jis atitinka Lietuvos teisės instituto vykdomą programą ir yra orientuotas tik į korupciją privačiajame sektoriuje, nors iš karto verta pabrėžti, kad tyrimo metu gautos išvados galėtų būti mutatis mutandis taikomos ir korupcijos viešajame sektoriuje atžvilgiu. Dėl nurodytos priežasties studijoje netiriamas viešųjų pirkimų reguliavimas, tai yra procedūros, skirtos užtikrinti teisėtumą sudarant viešųjų pirkimų sutartis. Tačiau studijos išvados (pavyzdžiui, dėl sutarčių pripažinimo negaliojančiomis pasekmių) galėtų būti taikomos ir sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių atžvilgiu.  

Antra, tyrimas yra apribotas civilinių gynimo būdų taikymu. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad sąvoka „civiliniai gynimo būdai“ nesutampa su sąvoka „civilinė atsakomybė“ ir yra už šią platesnė (civilinė atsakomybė yra tik vienas iš galimų gynimo būdų). Atliekamame tyrime nėra jokio pagrindo apsiriboti tik civiline atsakomybe, nes veiksmingas nukentėjusių nuo korupcijos asmenų gynimas gali reikalauti taikyti skirtingus gynimo būdus. Kartu reikia pažymėti, kad šioje studijoje dėl apimties ir laiko rėmų nebuvo įmanoma išsamiai išanalizuoti visų galimų civilinių gynimo būdų, todėl buvo pasirinkti patys pagrindiniai: sutarčių pripažinimas negaliojančiomis, restitucija, neteisėtų veiksmų nutraukimas ir žalos atlyginimas. Kitų gynimo būdų (pavyzdžiui, nepagrįsto praturtėjimo) analizė reikalauja atskiro tyrimo.

Visas mokslo studijos tekstas.

[:]