LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

Probacijos veiksmingumo vertinimas

Lietuvos teisės institutas išleido mokslo studiją „Probacijos veiksmingumo vertinimas“. Šios mokslo studijos tikslas – įvertinti Lietuvoje probacijos veiksmingumo vertinimui naudojamus kriterijus, aptarti jų pranašumus ir trūkumus, išanalizuoti pagrindinius probacijos veiklos rodiklius, išnagrinėti užsienio šalyse taikomus probacijos sistemos veiksmingumo vertinimo modelius bei kriterijus ir pateikti rekomendacijas dėl probacijos…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Gintautas Sakalauskas, Liubovė Jarutienė
Recenzentai:
dr. Antanas Jatkevičius, dr. Simonas Nikartas, dr. Rokas Uscila