LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

REGLAMENTO „BRIUSELIS II A“ PERŽIŪRA: SIŪLOMOS NAUJOVĖS IR JŲ ĮTAKA LIETUVOS TEISINEI SISTEMAI

Ši mokslo studija atlikta remiantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos prašymu išanalizuoti, kokį poveikį Lietuvos teisinei sistemai turėtų Pasiūlyme pateiktų nuostatų įgyvendinimas praktikoje.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Eglė KAVOLIŪNAITĖ-RAGAUSKIENĖ, dr. Agnė LIMANTĖ
Recenzentai:
habil. dr. Vytautas Nekrošius, dr. Gediminas Sagatys