LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

DEMOKRATIJOS SAMPRATOS ATSPINDŽIAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE

Vakarų civilizacijos erdvei priskiriamose valstybėse demokratijos vertingumas šiandien yra nekvestionuotina konstanta. Demokratijos konstrukto (ir jo interpretavimo, ypač oficialaus) svarba abejoti neleidžia ir galiojančios Lietuvos Respublikos Konstitucijos (toliau vadinama – Konstitucija) tekstas: demokratinis valstybės pobūdis postuluojamas revizijos požiūriu praktiškai neįveikiamame 1-ajame straipsnyje, taip pat atspindimas Seimo nario – Tautos atstovo –…

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Petras RAGAUSKAS
Recenzentai:
doc. dr. Haroldas Šinkūnas, doc. dr. Tomas Berkmanas