LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

EKSPLICITINIS RĖMIMASIS KONSTITUCIJOS PREAMBULE LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO JURISPRUDENCIJOJE

Šio tyrimo tikslas – nustatyti Teismo rėmimosi Konstitucijos preambule bruožus ir plėtojimą, taip susitelkiant į kelis klausimus: kokiais bruožais pasižymi naudojimasis preambulės nuostatomis aiškinant Konstituciją, ją taikant? Ar šis naudojimasis turi ypatumų? Kokia yra konstitucinės jurisprudencijos apie Konstitucijos preambulę plėtojimo kryptis ar kryptys? Ar yra ir jei taip, kokios preambulės aiškinimo ribos?

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Lina BELIŪNIENĖ
Recenzentai:
prof. dr. Egidijus Šileikis, prof. dr. Vytautas Sinkevičius