LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

Senaties institutas baudžiamojoje justicijoje

Šio tyrimo tikslas – nustatyti teorinį senaties taikymo baudžiamojoje justicijoje pagrindą ir juo remiantis pateikti nuoseklią senaties instituto reguliavimo koncepciją.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: dr. Skirmantas Bikelis
Recenzentai:
doc. dr. Egidijus Bieliūnas, doc. dr. Anna Drakšienė, dr. Antanas Jatkevičius