LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Siekiama tobulinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kokybę

[:lt]

Kokybiška valstybės garantuojama teisinė pagalba ir vienodi jos standartai visose Europos Sąjungos (ES) šalyse.  Tokie yra Lietuvos teisės instituto (LTI) kartu su Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba, Lietuvos advokatūra, Vokietijos Frankfurto Goethe’s universitetu ir Olandijos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba organizuojamo projekto „Teisinės pagalbos kokybės didinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“ tikslai.

Siekdami aptarti pirmojo projekto etapo rezultatus, vasarį Lietuvoje viešėjo projekto ekspertai prof. dr. Christoph Burchard ir Sarah Zink iš Frankfurto Goethe’s universiteto (Vokietija) ir Herman Schilperoort bei dr. Susanne Peters iš Olandijos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos.

Ekspertai lankėsi Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje, Lietuvos advokatūroje, Vilniaus apygardos, Lietuvos apeliaciniame teismuose. Jie siekė įvertinti Lietuvos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos privalumus ir trūkumus, antrinės teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose kokybės užtikrinimo ir vertinimo galimybes. LTI mokslininkai dalyvavo diskusijoje su Lietuvoje apsilankiusiais Vokietijos ir Olandijos ekspertais, taip pat Lietuvos teismų, prokuratūros, advokatūros, Policijos departamento, Žmogaus teisių stebėjimo instituto atstovais.

Projektas „Teisinės pagalbos kokybės didinimas: bendrieji standartai skirtingoms šalims“ finansuojamas Europos Komisijos. Projekto tikslas – sukurti minimalius advokatų veiklos / teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose standartus, tinkamus taikyti visose Europos Sąjungos (ES) valstybėse, ir parengti šių standartų laikymosi kontrolės metodiką, tinkamą taikyti visose ES valstybėse.

[:en]

Quality state-guaranteed legal aid and uniform standards in all European Union (EU) countries. These are the goals for the project “Enhancement of Legal Aid Quality: General Standards for Different Systems” (“QUAL-AID”) being organised by the Law Institute of Lithuania (hereinafter – LIL) and the State-Guaranteed Legal Aid Service.

Project experts prof. dr. Christoph Burchard and Sarah Zink from Goethe University Frankfurt (Germany) and Herman Schilperoort and dr. Susanne Peters from the Dutch Legal Aid Board visited Lithuania in February to discuss the results of the first phase of the project.

The experts visited the State-Guaranteed Legal Aid Service, the Lithuanian Bar Association, the Vilnius Regional Court, and the Court of Appeal of Lithuania. Their goal was to evaluate the advantages and disadvantages of Lithuanian state-guaranteed legal aid, and opportunities for assessing and ensuring the quality of secondary legal aid in criminal proceedings. LIL researchers participated in a discussion with the visiting German and Dutch experts, as well as representatives from Lithuanian courts, the Prosecutor’s Office, the Bar Association, the Police Department, and the Human Rights Monitoring Institute.

The project “Enhancement of Legal Aid Quality: General Standards for Different Countries” (“QUAL-AID”) is being funded by the European Commission. The goal of the project is to create minimum standards for lawyer activities/legal aid in criminal proceedings suitable for use in all European Union (EU) countries, and to develop a methodology for monitoring compliance with these standards suitable for use in all EU countries.

[:]