LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Specialistai – apie nuteistųjų grįžimą į visuomenę

[:lt]

Lietuvos teisės instituto direktoriaus pavaduotojas dr. Rokas Uscila Kalėjimų departamento surengtoje praktinėje konferencijoje skaitė pranešimą apie atkuriamąjį teisingumą bausmių vykdymo sistemoje.

Kaip skelbia Kalėjimų departamentas, lapkričio 22–23 dienomis buvo surengta praktinė konferencija „Nuteistųjų resocializacija. Tradicija, inovacija, kūryba“ bausmių vykdymo sistemos socialinės reabilitacijos skyrių pareigūnams bei psichologinių tarnybų specialistams.

Konferencijos dalyviams praktinių užsiėmimų metu buvo pristatyti inovatyvaus darbo metodai, taikant Emocinio atsparumo ugdymo prevencinę programą, dailės terapijos programą „R.A.K.T.A.S.“, atpažįstant įkalintų asmenų suicidinę riziką ir teikiant jiems profesionalią psichologinę pagalbą. Panevėžio pataisos namų specialistai pasidalijo gerąja patirtimi taikant dinaminę priežiūrą pataisos įstaigoje. Buvo aptartos tolimesnės programų taikymo ir plėtros galimybės, resocializacijos priemonių įgyvendinimo problemos ir poreikiai, diskutuota resocializacijos sistemos efektyvinimo klausimais.

Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriaus specialistai pristatė būsimas inovacijas nuteistųjų resocializacijos gerinimo klausimais. Konferencijos dalyviai buvo supažindinti su numatomais organizaciniais pokyčiais bausmių vykdymo sistemoje: planuojama įgyvendinti nuteistų asmenų diferencijavimo schema, diagnostinių centrų diegimu ir kt.

[:]