LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

NAUJIENOS

Tarptautiniuose teisėjų mokymuose Kroatijoje ir Ispanijoje – LTI mokslininkė

[:lt]

Įgyvendinant tarptautinį projektą „ES teisėjų mokymai dėl Bruselio IIa reglamento: nuo Pietų iki Rytų“ Lietuvos teisės instituto mokslininkės Kroatijoje ir Ispanijoje vedė mokymus teisėjams, valstybės tarnautojams ir advokatams.

Mokslininkės Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė ir dr. Agnė Limantė mokymuose, kurių tema buvo „Santuokos nutraukimas ir tėvų pareigos“ (angl. „Divorce and parental responsibility“), aiškino apie Briuselio II a reglamento numatytos jurisdikcijos skyrybų bylose ypatumus bei reglamento taikymo praktiką ES valstybių teismuose. Mokymų dalyviams taip pat buvo pateiktos praktinės užduotys, padėjusios aiškiau įsisavinti medžiagą. Mokymuose, kurie vyko Ispanijoje, paskaitą skaitė LTI mokslininkė dr. Kristina Pranevičienė.

Šio projekto metu teisėjų ir kitų teisininkų mokymai vyks ne tik užsienio šalyse, bet ir Lietuvoje. Šių metų birželio 21 d. Vilniuje, Nacionalinėje teismų administracijoje, vyks mokymai teisėjams ir jų padėjėjams tema „Vaikų grobimo bylų sprendimas“ (angl. „Dealing with Child Abduction Cases“).

2015 metų pabaigoje Lietuvos teisės institutas kartu su užsienio partneriais (Barselonos universitetu, Ispanija; Milano-Bicocca universitetu, Italija; Rijekos universitetu, Kroatija) pradėjo tarptautinio projekto „ES teisėjų mokymai dėl Bruselio IIa reglamento: nuo Pietų iki Rytų“ įgyvendinimą. 2003 metų Europos Tarybos reglamentas dėl jurisdikcijos ir teismų sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, dar kitaip vadinamas reglamentu „Briuselis IIa“ – vienas sudėtingiausių privatinės šeimos teisės ES dokumentų, kuriame numatytos įvairios jurisdikcijos nustatymo, teismų sprendimų pripažinimo ir vykdymo taisyklės. Pastarosios yra gana nevienodai taikomos atskirose ES šalyse, todėl Projektu siekiama susisteminti ir įvertinti pasirinktų ES valstybių teismų praktiką, atskleisti pagrindines Briuselis IIa reglamento taikymo tendencijas ir parengti praktinį apibendrinimą, kaip konkrečios nuostatos taikomos teismuose (pvz., kokiais kriterijais remiantis atskirose valstybėse nustatoma „asmens įprastinė gyvenamoji vieta“).

Projekto „ES teisėjų mokymai dėl Bruselio IIa reglamento: nuo Pietų iki Rytų“ įgyvendinimo metu bus paruošta teisėjų mokymų medžiaga apie tai, kaip turėtų būti taikomas reglamentas „Briuselis IIa“ sudėtingose bylose, ypatingą dėmesį skiriant skyrybų bei vaikų grobimo klausimams.

Pagal parengtą mokymų medžiagą bus pravesti specialūs mokymai keturiose šalyse – Italijoje, Ispanijoje, Kroatijoje ir Lietuvoje. Be Lietuvos teisės instituto kaip asocijuoti partneriai projekte dalyvauja Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba bei Nacionalinė teismų administracija.

Projektas finansuojamas Europos Komisijos lėšomis pagal Justice programą. Projekto pabaiga numatoma 2017 metų antroje pusėje.

[:en]

Continuing the implementation of the international project „EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East” researcher from the Law Institute of Lithuania Agnė Limantė, Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė and Kristina Pranevičienė together with foreign colleagues conducted trainings for judges, public officials and lawyers in Croatia and Spain. 

Researchers Eglė Kavoliūnaitė-Ragauskienė and Dr. Agne Limantė participated in the training on „Divorce and parental responsibility” during which they explained the Brussels IIa Regulation provided jurisdiction in divorce matters, regulation peculiarities and the practice of the EU Courts. Training participants were also given practical tasks that clearly helped to absorb the material, this training took place in Croatia. In the training which took place in Spain, participated LIL researcher Dr. Kristina Pranevičienė. 

During this project, the training will also take place in Lithuania on June 21 in Vilnius in the premises National Courts Administration. During this training the judges and their assistants will hear the lectures about „Child Abduction Cases Solution” (Eng. „Dealing with Child Abduction Cases”). 

At the end of 2015, the Lithuanian Law Institute in cooperation with foreign partners (University of Barcelona, ​​Spain; University of Milan-Bicocca, Italy; University of Rijeka, Croatia) has launched an international project” EU Judiciary Training on Brussels IIa Regulation: From South to East”. The purpose of the projects is to develop training materials and organise training events to facilitate uniformity in application of the EU legal instruments on civil judicial cooperation in family matters, or particular cross-border cases related to divorce and parental responsibility and to child abduction. A series of four practice-oriented events (in Lithuania, Croatia, Italy and Spain) will be focused on understanding basic concepts and developing legal and reasoning skills using real cases and hypothetical scenarios. 

In cooperation with the Law Institute of Lithuania as associate partners in the project are involved two national institutions: the National Courts Administration and the State Child Rights Protection and Adoption Service. 

The project is funded by the European Commission under the Justice program. Project completion is expected in the second half of 2017.

[:]