LIETUVOS SOCIALINIŲ MOKSLŲ CENTRO TEISĖS INSTITUTAS

LEIDINIAI

Teisės į nuosavybę, teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, vartotojų teisių užtikrinimo problemos

Atliekant tyrimą buvo išskirtos sritys, kuriose teisės į nuosavybę, teisės į ūkinės veiklos laisvę ir iniciatyvą, vartotojų teisių įgyvendinimas yra suvaržytas, subjektai patiria sunkumų naudodamiesi nurodytomis teisėmis, o kylančios problemos paliečia daugelį asmenų.

Visas tekstas >

Tyrimo autoriai: Kristina Ambrazevičiūtė, Johanas Baltrimas, dr. Eglė Mauricė-Mackuvienė
Recenzentai:
doc. dr. Vytautas Gavelis, doc. dr. Lina Novikovienė